Akronimet ACoS

ACoS

ACoS është akronimi i Kostoja e reklamimit të shitjes.

Një metrikë e përdorur për të matur performancën e një fushate të produkteve të sponsorizuara nga Amazon. ACoS tregon raportin e shpenzimeve për reklama ndaj shitjeve të synuara dhe llogaritet me këtë formulë: ACoS = shpenzimet e reklamave ÷ shitjet.