AE Akronimet

AE

AE është akronimi i Ekzekutiv i llogarisë.

Ky është një anëtar i ekipit të shitjeve që mbyll marrëveshjet me mundësi të kualifikuara shitjesh. Ata në përgjithësi janë anëtari i ekipit të llogarisë i caktuar si shitësi kryesor për atë llogari.