Akronimet e AI

AI

AI është akronimi i Inteligjenca artificiale.

Një degë e gjerë e shkencës kompjuterike që merret me ndërtimin e makinave inteligjente të afta për të kryer detyra që zakonisht kërkojnë inteligjencë njerëzore. Përparimet në mësimin e makinerive dhe mësimin e thellë po krijojnë një ndryshim paradigme në pothuajse çdo sektor të industrisë së teknologjisë.