Akronimet AIDA

AIDA

AIDA është akronimi i Vëmendje, Interes, Dëshirë, Veprim.

Kjo është një metodë motivimi e krijuar për të motivuar njerëzit të blejnë duke fituar vëmendjen, interesin, dëshirën e tyre për produktin dhe më pas duke i frymëzuar ata të ndërmarrin veprime. AIDA është një qasje efektive për thirrjet e ftohta dhe reklamat me përgjigje të drejtpërdrejta.