Akronimet e ANA

ANA

ANA është akronimi i Shoqata e Reklamuesve Kombëtarë.

ai ANA është shoqata tregtare më e vjetër dhe më e madhe e industrisë së reklamave të Shteteve të Bashkuara. E njohur fillimisht si Shoqata e Menaxherëve Kombëtarë të Reklamimit, ajo u krijua për të promovuar marrëdhëniet bashkëpunuese midis industrive rajonale dhe kombëtare të reklamave, prodhuesve dhe tregtarëve, si dhe reklamuesve dhe agjencive.

Burimi: ANA