Akronimet API

API

API është akronimi i Ndërfaqja e Programimit të Aplikimit.

Një mjet për sistemet e ndryshme për të kërkuar, transmetuar dhe konsumuar të dhëna nga njëri-tjetri. Ashtu si një shfletues bën një kërkesë HTTP dhe kthen HTML, API-të kërkohen me një kërkesë HTTP dhe zakonisht kthejnë XML ose JSON.