Akronimet AR

AR

AR është akronimi për Realiteti Shtimi.

Një teknologji që mbivendos një përvojë virtuale të krijuar nga kompjuteri në pamjen e një përdoruesi të botës reale, duke ofruar kështu një pamje të përbërë.