Akronimet ARPA

ARPA

ARPA është akronimi i Të ardhurat mesatare për llogari.

Kjo është një shifër që përfshin shumën mesatare të të ardhurave mujore në të gjitha llogaritë, e njohur edhe si MRR.