ARR Acronyms

ARR

ARR është akronimi për Të ardhurat vjetore të përsëritura.

Used in most businesses that produce annual yearly contracts. ARR = 12 X MRR