ASIN Acronyms

SI NË

ASIN është akronimi i Numri standard i identifikimit të Amazon.

Një identifikues unik prej 10 shkronjash dhe/ose numrash për një produkt të caktuar nga Amazon.com për identifikimin e produktit brenda sajtit të tyre të tregtisë elektronike. Për librat, ASIN është ISBN.