Akronimet ASR

ASR

ASR është akronimi i Njohja automatike e të folurit.

Aftësia e sistemeve për të kuptuar dhe përpunuar të folurit natyror. Sistemet ASR përdoren në asistentë zanor, chatbot, përkthim me makinë dhe më shumë.