Akronimet AutoML

AutoML

AutoML është akronimi i Mësimi i Automatizuar i Makinerisë.

Një vendosje e shkallëzuar e Mësimit të Makinerisë brenda Salesforce që strehon të gjithë klientët dhe të gjitha rastet e përdorimit pa nevojën që shkencëtarët e të dhënave të vendosen.