Akronimet B2B

B2B

B2B është akronimi i Biznes në Biznes.

B2B përshkruan detyrën e marketingut ose shitjes në një biznes tjetër. Shumë dyqane dhe shërbime me pakicë kujdesen për bizneset e tjera dhe shumica e transaksioneve B2B ndodhin prapa skenave përpara se një produkt të arrijë tek konsumatorët.