Akronimet B2B2C

B2B2C

B2B2C është akronimi i Biznes në Biznes për Konsumatorin.

Një model i tregtisë elektronike që kombinon B2B dhe B2C për një transaksion të plotë produkti ose shërbimi. Një biznes zhvillon një produkt, zgjidhje ose shërbim dhe ua ofron përdoruesve fundorë të biznesit tjetër.