Akronimet B2C

B2C

B2C është akronimi i Biznesi tek Konsumatori.

Modeli tradicional i biznesit i bizneseve të marketingut direkt te konsumatori. Shërbimet e marketingut B2C përfshijnë bankingun online, ankandet dhe udhëtimet, jo vetëm shitjen me pakicë.