Akronimet BIMI

BIMI

BIMI është akronimi i Treguesit e markës për identifikimin e mesazheve.

Një specifikim që lejon shfaqjen e logove të markës pranë emaileve të vërtetuara për të shmangur imitimin e një marke përmes emailit.