BR Akronimet

BR

BR është akronimi për Vlerësoni Kthimeve.

Norma e fryrjes i referohet veprimit që një përdorues kryen kur është në faqen tuaj të internetit. Nëse zbarkojnë në një faqe dhe largohen për të shkuar në një faqe tjetër, ata janë larguar nga faqja juaj. Mund t'i referohet gjithashtu emailit që i referohet emaileve që nuk arrijnë në kutinë hyrëse. Është një KPI i performancës së përmbajtjes suaj dhe një shkallë e lartë e fryrjes mund të nënkuptojë përmbajtje joefektive të marketingut midis çështjeve të tjera.