Akronimet CAGR

CAGR

CAGR është akronimi i Shkalla e Përgjithshme e Rritjes Vjetore.

Norma mesatare vjetore e rritjes së të ardhurave ndërmjet dy viteve të dhëna, duke supozuar se rritja zhvillohet me një normë të përbërë në mënyrë eksponenciale.

Burimi: Gartner