Akronimet CAN-SPAM

CAN-SPAM

CAN-SPAM është akronimi i Kontrollimi i sulmit të pornografisë dhe marketingut të pakërkuar.

Ky është ligji amerikan i miratuar në 2003 që ndalon bizneset të dërgojnë email pa leje. Ju duhet të përfshini një opsion çregjistrimi në të gjitha emailet dhe nuk duhet t'i shtoni emra pa lejen e shprehur.