Akronimet CASS

CASS

CASS është akronimi i Sistemi i mbështetjes së saktësisë së kodimit.

Një sistem i përdorur nga Shërbimi Postar i Shteteve të Bashkuara (USPS) për të vlerësuar saktësinë e softuerit që korrigjon dhe përputhet me adresat e rrugëve.