Akronimet e CCE

CCE

CCE është akronimi për Përvoja e klientit në bisedë.

Shërbimi ndaj klientit dhe përvoja e klientit janë metoda për të ndihmuar klientët që fokusohen në ndërtimin e një marrëdhënieje afatgjatë, në vend që të zgjidhin një sërë çështjesh.

Burimi: Kustomer