Akronimet CDP

PKD

CDP është akronimi i Platforma e të Dhënave të Klientit.

Një bazë e të dhënave qendrore, e vazhdueshme, e unifikuar e klientëve që është e aksesueshme për sisteme të tjera. Të dhënat nxirren nga burime të shumta, pastrohen dhe kombinohen për të krijuar një profil të vetëm klienti (i njohur gjithashtu si një pamje 360 ​​gradë). Këto të dhëna më pas mund të përdoren për qëllime të automatizimit të marketingut ose nga profesionistë të shërbimit ndaj klientit dhe shitjeve për të kuptuar më mirë dhe për t'iu përgjigjur nevojave të klientit. Të dhënat gjithashtu mund të integrohen me sistemet e marketingut për të segmentuar më mirë dhe synuar klientët bazuar në sjelljen e tyre.