Akronimet CISO

CISO

CISO është akronimi për Zyrtari Kryesor i Sigurisë së Informacionit.

Një ekzekutiv i nivelit të lartë brenda një organizate përgjegjëse për krijimin dhe mirëmbajtjen e vizionit, strategjisë dhe programit të ndërmarrjes për të siguruar që asetet dhe teknologjitë e informacionit janë të mbrojtura në mënyrë adekuate.