Akronimet e CLTV

CLTV

CLTV është akronimi i Vlera e Jetës së Klientit.

Një projeksion që lidh fitimin neto me të gjithë marrëdhënien e ciklit jetësor të një klienti. Gjithashtu i njohur si CLV.