Akronimet CLV

CLV

CLV është akronimi i Vlera e Jetës së Klientit.

Një projeksion që lidh fitimin neto me të gjithë marrëdhënien e ciklit jetësor të një klienti.