Akronimet CMYK

CMYK

CMYK është akronimi i Cyan, Magenta, Yellow dhe Key.

Një model me ngjyra zbritëse, i bazuar në modelin e ngjyrave CMY, i përdorur në printimin me ngjyra. CMYK i referohet katër pllakave të bojës të përdorura në disa printime me ngjyra: cian, magenta, të verdhë dhe çelës.