Akronimet CPA

CPA

CPA është akronimi për Kosto për Blerje.

Kostoja për blerje është një metrikë marketingu që mat koston totale për të blerë një klient që paguan në një nivel fushate ose kanali. CPA është një matje jetike e suksesit të marketingut, e dalluar përgjithësisht nga Kostoja e Përvetësimit të Klientit (CAC) nga aplikimi i saj granular.

Burimi: Bigcommerce