Akronimet CPA

CPA

CPA është akronimi për Kostoja për Veprim.

Kostoja për veprim është një matje dhe model çmimi i reklamimit në internet që i referohet një veprimi të caktuar, për shembull, një shitje, klikim ose një formular të dorëzimit. Ndonjëherë keqinterpretohet në mjediset e marketingut si kosto për blerje, e cila është një metrikë e ndryshme.