Akronimet CPG

GIC

CPG është akronimi i Mallrat e Paketuara të Konsumatorit.

Produkte që shiten shpejt dhe me një kosto relativisht të ulët. Shembujt përfshijnë mallra shtëpiake jo të qëndrueshme si ushqime të paketuara, pije, produkte tualeti, karamele, kozmetikë, ilaçe pa recetë, mallra të thata dhe materiale të tjera harxhuese.