Akronimet e CPI

IÇK

CPI është akronimi i Treguesit e Performancës së Klientit.

Metrikat përqendrohen në perceptimin e klientit si koha për zgjidhje, disponueshmëria e burimeve, lehtësia e përdorimit, gjasat për të rekomanduar dhe vlera e produktit ose shërbimit. Këto metrika i atribuohen drejtpërdrejt mbajtjes së klientit, rritjes së blerjes dhe rritjes së vlerës për klient.