Akronimet CPL

CPL

CPL është akronimi i Kostoja për plumb.

CPL merr në konsideratë të gjitha kostot që shkojnë për të gjeneruar një avantazh. Përfshirë dollarët e reklamave të shpenzuara, krijimin e kolateralit, tarifat e mbajtjes në internet dhe kosto të tjera të ndryshme, për shembull.