Akronimet CPQ

CPQ

CPQ është akronimi i Konfiguro kuotën e çmimit.

Konfiguro, softueri i kuotimit të çmimeve është një term i përdorur në industrinë biznes me biznes (B2B) për të përshkruar sistemet e softuerit që ndihmojnë shitësit të citojnë produkte komplekse dhe të konfigurueshme.