Akronimet CRR

CRR

CRR është akronimi për Shkalla e Mbajtjes së Klientit.

Përqindja e klientëve që mbani në raport me numrin që keni pasur në fillim të periudhës (pa llogaritur klientët e rinj).