Akronimet CSS

CSS

CSS është akronimi i Shefat e stilit Cascading.

Një metodologji për të ruajtur dhe aplikuar prezantimin e një dokumenti të shkruar në një gjuhë shënjimi si HTML duke përdorur një shfletues. CSS është një teknologji themeli i World Wide Web, së bashku me HTML dhe JavaScript