Akronimet CSV

CSV

CSV është akronimi i Vlerat e ndara me presje.

Një format i zakonshëm skedari që përdoret për eksportimin dhe importimin e të dhënave brenda sistemeve. Siç sugjeron emri, skedarët CSV përdorin presje për të ndarë vlerat në të dhëna.