Akronimet CTA

CTA

CTA është akronimi për Thirrje për veprim.

Qëllimi i marketingut të përmbajtjes është të informojë, edukojë ose argëtojë lexuesit, por në fund të fundit qëllimi i çdo përmbajtjeje është që t'i bëjë lexuesit të ndërmarrin veprime për përmbajtjen që kanë lexuar. Një CTA mund të jetë një lidhje, buton, imazh ose lidhje ueb që e shtyn lexuesin të veprojë duke shkarkuar, telefonuar, regjistruar ose marrë pjesë në një ngjarje.