Akronimet CTR

CTR

CTR është akronimi i Vlerësimi i klikimit.

Raporti i përdoruesve që klikojnë në një lidhje specifike me numrin e përdoruesve gjithsej që shohin një faqe, email ose reklamë. Zakonisht përdoret për të matur suksesin e një fushate reklamimi në internet për një uebsajt të caktuar, si dhe efektivitetin e fushatave me email.