Akronimet CVR

CVR

CVR është akronimi i Shkalla e konvertimit.

Shkalla e konvertimit është përqindja e përdoruesve që kanë parë një reklamë ose një thirrje për veprim kundrejt përdoruesve që kanë konvertuar në të vërtetë. Një konvertim mund të jetë një regjistrim, një shkarkim ose më shpesh një blerje aktuale. Shkalla e konvertimit është një metrikë kritike për matjen e fushatës së marketingut, fushatës reklamuese dhe performancës së faqes së uljes.