Akronimet CX

CX

CX është akronimi për Përvoja e klientit.

Një masë e të gjitha pikave të kontaktit dhe ndërveprimeve që një klient ka me biznesin dhe markën tuaj. Kjo mund të përfshijë përdorimin e produktit ose shërbimit tuaj, angazhimin me faqen tuaj të internetit dhe komunikimin dhe ndërveprimin me ekipin tuaj të shitjeve.