Akronimet DaaS

DaaS

DaaS është akronimi i Të dhënat si shërbim.

Mjete të bazuara në renë kompjuterike që përdoren për pasurimin, vërtetimin, përditësimin, kërkimin, integrimin dhe konsumimin e të dhënave.