Akronimet DAM

DAM

DAM është akronimi i Menaxhimi i Aseteve Digitale.

Një platformë dhe sistem ruajtjeje për skedarë të pasur mediash, duke përfshirë imazhe dhe video. Këto platforma u mundësojnë korporatave të menaxhojnë asetet e tyre ndërsa krijojnë, ruajnë, organizojnë, shpërndajnë dhe – sipas dëshirës – konvertojnë përmbajtjen e miratuar nga marka në një vendndodhje të centralizuar.