Akronimet DBoR

DBoR

DBoR është akronimi i Baza e të dhënave të rekordeve.

Burimi i të dhënave të kontaktit tuaj nëpër sisteme që ka informacionin më të përditësuar. Shpesh njihet si burimi i së vërtetës.