Akronimet e DKIM

DKIM

DKIM është akronimi i Posta e identifikuar e DomainKeys.

Një protokoll vërtetimi i emailit që lejon marrësin të kontrollojë nëse një email i pretenduar se ka ardhur nga një domen specifik ishte vërtet i autorizuar nga pronari i atij domeni.