Akronimet DL

DL

DL është akronimi i Mësim i thellë.

I referohet detyrave të mësimit të makinerive që përdorin rrjete nervore që përmbajnë shtresa të shumta. Në të njëjtën kohë, rritja e numrit të shtresave kërkon më shumë fuqi përpunuese kompjuterike dhe zakonisht një kohë më të gjatë trajnimi për modelin.