Akronimet DMA

DMA

DMA është akronimi i Shoqata e të dhënave dhe marketingut.

Dikur Shoqata e Marketingut Direkt, Shoqata e të Dhënave dhe Marketingut është shoqata më e madhe tregtare në Shtetet e Bashkuara e përkushtuar për t'i shërbyer të gjitha aspekteve të marketingut. Në vitin 2018, ANA, një nga shoqatat tregtare më të vjetra dhe më të nderuara në industrinë e marketingut fitoi Shoqatën e të Dhënave dhe Marketingut.