Akronimet DMP

DMP

DMP është akronimi i Platforma e Menaxhimit të të Dhënave.

Një platformë që bashkon të dhënat e palëve të para për audiencat (kontabiliteti, shërbimi ndaj klientit, CRM, etj.) Dhe / ose të dhëna të palëve të treta (të sjelljes, demografike, gjeografike) në mënyrë që të mund t'i targetoni ato në mënyrë më efektive.