Akronimet DNS

DNS

DNS është akronimi i Domain Name Sistemit.

Një sistem emërtimi hierarkik dhe i decentralizuar që përdoret për të identifikuar kompjuterët, shërbimet dhe burimet e tjera të arritshme nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të Protokollit të Internetit. Regjistrimet e burimeve të përfshira në DNS lidhin emrat e domeneve me forma të tjera informacioni.