Akronimet DOOH

DOOH

DOOH është akronimi i Dixhitale jashtë shtëpisë.

Reklamimi dixhital jashtë shtëpisë është një nënsegment i reklamave jashtë shtëpisë (DOOH) ku reklamat në natyrë, mediat e jashtme dhe mediat jashtë shtëpisë, janë të lidhura në mënyrë dixhitale dhe të disponueshme për platformat reklamuese për të arritur audiencë që nuk janë në Shtëpia. Reklamimi DOOH përfshin tabelat dixhitale, reklamat e ekranit dhe posterat dixhitale që shihen kur një person është jashtë shtëpisë së tij dhe bën aktivitete që zakonisht lidhen me reklamën. Ai përfshin gjithashtu një treg të ri, Audio Out-Of-Home (AOOH).