Akronimet DRR

DRR

DRR është akronimi i Norma e mbajtjes së dollarit.

Përqindja e të ardhurave që mbani në raport me të ardhurat që keni pasur në fillim të periudhës (pa llogaritur të ardhurat e reja). Një mjet për të llogaritur këtë është të segmentoni klientët tuaj sipas një diapazoni të të ardhurave, më pas të llogaritni CRR për çdo varg.