Akronimet EAT

EAT

EAT është akronimi i Ekspertizë, autoritet, besueshmëri.

Faktori kryesor i Google në përcaktimin e cilësisë së faqes është niveli i tij i EAT:

  • Ekspertizë: Kjo i referohet krijuesit të përmbajtjes kryesore (MC) në faqe. A janë ata një ekspert në këtë temë? A kanë ata kredencialet, nëse është e nevojshme, për ta mbështetur atë dhe a është ky informacion i disponueshëm për t'u lexuar në faqen e internetit?
  • Autorizueshmëria: Kjo i referohet krijuesit të MC, vetë përmbajtjes dhe faqes së internetit në të cilën shfaqet.
  • besueshmëria: Pjesa e Besueshmërisë së EAT gjithashtu i referohet krijuesit të MC, përmbajtjes dhe faqes së internetit. Të qenit një ekspert dhe burim i besueshëm do të thotë që njerëzit mund t'ju besojnë për të dhënë informacion të sinqertë dhe të vërtetë që është i saktë.

Burimi: Semrush